Kontakt

FINANCE RENT s. r. o.
Panenská 13
811 03 Bratislava

tel: +421 2 5930 5711
email: office@financerent.sk

IČO: 50 341 561
DIČ: 2120281779
IČ DPH: SK2120281779

Obchodný register Okresný súd Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 111633/B

Výpis z obchodného registra